50.000 Token
Günlük
Pro Paket
24 Saat'e BirSıfırlanmakta
Günlük Limit 50.000 Token

Hepzeka.com Tarafından Elektronik Ortamda Sağlanan Hizmetlerle İlgili Kullanım Şartnamesi

§1. Genel Hükümler

 1. Tanımlar:
 2. Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.
 3. Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

§2. Hizmetlerin Türleri ve Kapsamları

 1. Hizmet Sağlayıcı aşağıdaki Hizmetleri vermektedir:
 2. Siteden verilen hizmetlerin çoğu ücretsizdir. Kayıt olma ve Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkında temel bilgilerin girilmesi işlemleri karşılığı herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 3. Hizmet Sağlayıcı, Site kapsamında verilen hizmetlerin herhangi birini ücretli hale getirme hakkını saklı tutmaktadır ve ayrıca böyle değişiklikleri uygun bir süre önceden bildirmekle yükümlüdür.

§3. Hizmet Sağlama Şartları

 1. Hizmetlerden yararlanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şunlardır:
 2. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki bilgiler ve görüşler herkesin erişimine açıktır ve herkes arama motorunu kullanabilir.
 3. Giriş yapmış Kullanıcı bunların yanı sıra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:
 4. Giriş yapma işlemi Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra mümkündür. Giriş yapmak için, kayıt sırasında belirlenen Kullanıcı adı (elektronik posta adresi) ve şifresi girilir.
 5. Yeni bilgi ve görüşler hakkında bildiriler gönderilmesi hizmeti, istenen Profesyoneller ve Kuruluşların takip edilen olarak işaretlenmesi suretiyle aktif hale getirilir.
 6. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin modernizasyonu veya bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek bakım çalışmaları sırasında Hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır.
 7. Hizmet Sağlayıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı Hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.
 8. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının aldığı randevuya gitmemesinden dolayı Profesyonele veya Kuruluşa karşı sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı, Profesyonel veya Kuruluştan kaynaklanan nedenlerden dolayı sağlık hizmeti alınamamasından dolayı Kullanıcıya karşı sorumlu tutulamaz. Randevunun gerçekleşmesine engel olan bir durumun ortaya çıkması halinde taraflar, profillerinden randevuyu iptal etmek ve diğer tarafı telefon aracılığıyla durumdan haberdar etmekle yükümlüdürler. Hizmet sağlayıcı sadece randevu alabilme imkanı sağlayan yazılımı kullanıma sunmakla yükümlüdür.

§4. Profesyoneller ve Kuruluşlarla İlgili Görüş ve Bilgilerin Eklenmesi

 1. Görüşler (hasta memnuniyet değerlendirmeleri), Kullanıcı tarafından kayıt sırasında belirlenen bir imza (nick) ile imzalanmaktadır.
 2. Profesyoneller hakkındaki görüş ve bilgiler, Profesyonelin sadece mesleki hayatıyla ilgili ve hastanın aldığı hizmetten memnuniyet durumu ile alakalı olabilir.
 3. Profesyoneller ve Kuruluşlar hakkındaki görüş ve bilgiler sadece Kullanıcının kişisel tecrübelerine dayanabilir. Üçüncü kişilerin rivayetlerine dayandırılamazlar. Bu kuralın istisnası çocuklarını, akli dengesi yerinde olmayan (ya da bir şekilde görüşlerini Sözleşme konusu platformda paylaşmak hususunda engelli) yakınlarını ya da bakıma muhtaç yaşlılarını tedavi ettriren veli ya da vasiler ile hayvanlarını tedavi ettiren hayvan sahipleridir.
 4. Bir Kullanıcının aynı tıbbi işlemle (muayene, tahlil, tıbbi prosedür, vs.) ilgili birden fazla görüş bildirmesine izin verilmemektedir.
 5. İlgili mevzuatın kısmen ya da tamamen ilan, reklam ve benzeri faaliyet ya da sair yasakları kapsamında olan ya da herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumun reklamını ya da tanıtımını yapmayı amaçlayan içeriklerin yayınlanmasına kesinlikle izin verilmemektedir.
 6. Bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamazlar. Ayrıntılı olarak, müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır.
 7. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 8. Hizmet Sağlayıcı, Kullanım Şartnamesini veya kanunları ihlal eden görüş ve bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.
 9. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar veya Profesyoneller tarafından girilen bilgiler, görüşler ve yorumların içeriklerinden sorumlu tutulamaz.
 10. Profesyonel’in kendisinin ya da başka kullanıcıların yorumlarını ya da sair değişkenlerini manipüle etmesi ve/veya kendi profiline yorum yap(tır)ması kesin şekilde yasaktır.
 11. Kullanıcılar kendi profillerinde ya da başkalrının profillerinde hiçbir şekilde gerçeğe aykırı isnatlarda bulunamaz.

§5. Profesyonellerin Profilleri, Teyit Edilmiş Profiller

 1. Yeni bir Profesyonele ait profilin oluşturulabilmesi için o Profesyonel hakkında en azından temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
 2. Profesyonel hakkındaki temel bilgiler şunları kapsamaktadır: Mesleki unvan, adı, soy adı, il, hizmet verdiği şehir, Profesyonelin kategorisi ve ayrıca hasta kabul ettiği yerin adres ve iletişim bilgileri.
 3. Her profesyonelin sadece bir adet Profili bulunmaktadır. Birkaç Profesyonelin ortak bir profil açmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir.
 4. Ad ve soy ad girilmesi gereken alanlara bir tek Profesyonelin adı ve soyadından başka bilgiler girilemez. Bu alanlara aşağıdaki bilgilerin girilmesine izin verilmemektedir: Şirket, muayenehane veya sağlık kuruluşu adı.
 5. Her Profesyonel kendi Profilini oluşturabilir veya teyit edebilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.
 6. Profesyonel tarafından oluşturulan veya teyit edilen Profil, "Teyit edilmiş profil" olarak işaretlenecektir.
 7. Teyit edilmiş Profile sahip Profesyonelin ek yetkileri bulunmaktadır. Bu Profesyonel geri kalan şartlara uymak ve aşağıdakilerler sınırlı olmamak kaydı ile şu işlemleri gerçekleştirebilir:
 8. Profesyonel, sadece tanınmasına olanak sağlayan ve kendine ait olan bir fotoğraf ekleyebilir. Aynı zamanda Siteye kendisinin yerleştirdiği kişisel bilgilerinin umumi olarak yayınlanmalarına ve Hizmet Sağlayıcı bakımından da sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kullanım ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile birlikte münhasır olmayan, devamlı ve ivazsız bir fikri mülkiyet hakkı lisansı sağlamış olacağını kabul ve beyan etmektedir. Hesabın silinmesi de bu durumu değiştirmeyecektir. Başkalarına ait fotoğrafların ve fotoğraf harici başka grafiklerin eklenmesi yasaktır. Dijital fotoğrafların özellikleri göz önünde bulundurularak bu fotoğraflar üzerinde rötuş yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu rötuşların sadece fotoğrafın genel kalitesini artırma amaçlı (örneğin renk, kontrast) olmaları gerekmektedir. Fotoğraflardan bazı unsurların çıkarılması veya bunlara eklemeler yapılması, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi veya fotoğrafın orijinal kompozisyonlarının değiştirilmesi gibi işlemlere izin verilmemektedir. Pornografik fotoğrafların veya Sitenin profesyonel yapısına uymayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır.
 9. Yukarıdaki şartları sağlamayan fotoğraflar Hizmet Sağlayıcı tarafından Profesyonele herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilirler.
 10. Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

§6. Kuruluş Profilleri, Teyit Edilmiş Profiller

 1. Kuruluşla ilgili temel bilgiler şunları içerir: Sağlık kuruluşunun adı, kategorisi, bulunduğu il, şehir, adres ve iletişim bilgileri.
 2. Yeni bir Kuruluş Profili oluşturabilmek için en azından o Kuruluş hakkındaki temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
 3. Her kuruluşun sadece bir Profili bulunur. Birden fazla Kuruluş için ortak bir Profil açılmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir.
 4. Kuruluş Profili sadece bir adreste bulunan kuruluşla ilgili olabilir. Eğer sağlık biriminin birden fazla şubesi bulunuyorsa her şube için ayrı bir profil açılabilir.
 5. Her Sahip kendi Kuruluşunun Profilini oluşturabilir veya teyit edebilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.
 6. Sahip tarafından oluşturulan veya teyit edilen Profil "Teyit Edilmiş Profil" olarak işaretlenecektir.
 7. Teyit edilmiş Kuruluş Profilinde Sahibin ek yetkileri bulunmaktadır. Bu Sahip geri kalan şartlara uymak ve aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ille şu işlemleri gerçekleştirebilir:
 8. Sahip, sadece yöneticisi olduğu kurumun logosunu ekleyebilir. Aynı zamanda Siteye kendisinin yerleştirdiği logonun umumi olarak yayınlanmasına izin vermektedir. Siteye uygun olmayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır.
 9. Yukarıdaki şartları sağlamayan logolar Hizmet Sağlayıcı tarafından Yöneticiye herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilirler.
 10. Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

§7. Hizmet Sağlama Sözleşmelerinin Yapılmaları ve Feshedilmeleri İle İlgili Şartlar

 1. Sözleşme, Randevu takvim yazılımı kullanarak randevu almak, Siteye kayıt olmak ve Hesabı aktif etmek suretiyle yapılmış olur.
 2. Hesap kaydı yapan Kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmekle işbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerini kabul etmekte ve bu hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir.
 3. Kullanıcı, Kullanım Şartnamesinde bulunan herhangi bir hükmü kabul etmekten vazgeçmesi halinde Hesabını derhal silmekle veya Hizmet Sağlayıcıyı bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür.
 4. Kayıt olmak için Kullanıcı veya Profesyonel şu adres altında bulunan sayfadaki formu doldurur:
 5. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların ve Profesyonellerin kendilerine ait bilgilere erişimine, bu bilgileri düzeltmelerine ve tamamlamalarına olanak sağlayacaktır. Hizmet Sağlayıcı bilgileri Kullanıcının veya Profesyonelin izni olmadan üçüncü kişilerin erişimine açmamaktadır. Bu duruma uygun yetkilere sahip resmi makamların talepleri dahil değildir.
 6. Profesyonel kaydı sırasında, Kullanıcı kaydı için gerekli bilgilerin yanı sıra mesleki yetki sicil numarası ve T.C. Kimlik Numarası girilmesi de gerekmektedir. Özel bir yetkiye gerek olmadan çalışan kişiler, gerekli eğitimi aldıklarını gösterir diplomalarının ve nüfus cüzdanlarının tarayıcıyla alacakları kopyalarını göndermelidirler. Girilen sicil numaraları ve belge kopyaları sadece Profesyonelin gerekli yetkilere sahip olduğunu teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.
 7. Kuruluş Profilini yönetmeye yetkili olduğunu kanıtlayabilen her Kullanıcı veya Profesyonel, Sahip statüsünü elde edebilmektedir.
 8. Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphelerin ortaya çıkmaları halinde Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğunu teyit eden uygun belgelerin ibraz edilmelerini talep edebilir.
 9. Siteye kayıt işlemi gerçekleştirildiğinde kayıt formunda bulunan Kullanıcı ve Profesyonele ait kişisel bilgilerin ve bunlar tarafından oluşturulan Profillerde yayınlanan bilgilerin işlenmesine izin verilmiş olmaktadır.
 10. Siteye kayıt olmak ve Hesap aktivasyonunu gerçekleştirmek suretiyle Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip;
 11. Birden fazla Hesap açılmasına izin verilmemektedir.
 12. Hesabın üçüncü şahısların erişimine açılması yasaktır.
 13. Üçüncü kişilere ait hesaplardan yararlandırmak yasaktır.
 14. Kullanıcı ve Profesyonelin verdiği elektronik posta adresine bir link içeren bir mesaj gönderilecektir. Bu linkin açılması halinde hesap aktifleştirilmiş olur ve giriş yapmak mümkün hale gelir.
 15. Sözleşme, süresiz olarak yapılmaktadır.
 16. Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip, hesabını silmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Profesyonelin veya Kuruluşun hesabını silmesi Profilinin silinmesine neden olmaz.
 17. Taraflardan her biri Hizmet sağlama sözleşmesini elektronik ortamda, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtar vermeksizin derhal feshedebilir.
 18. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının veya Profesyonelin eylemleri kanunlara ve Kullanım Şartnamesine aykırı veya Sitenin itibarını zedeleyecek nitelikteler ise hesabı silmek suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.
 19. Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerde, araçlarda ve Sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklarını devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, belirtilen işlemlerle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

§8. Sorumluluk

 1. Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcı veya Profesyonel tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı veya Profesyonel, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.
 3. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya Profesyonele ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 4. Hizmet Sağlayıcı, ücretsiz tedarik edilen ürünlerin fiziki veya kanuni olarak ayıplı olmalarından dolayı ve yine ücretsiz tedarik edilen malların ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site vasıtası ile herhangi bir kişi tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.
 5. Hizmet Sağlayıcının ücret karşılığı tedarik edilen mal ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili sorumlulukları, ücretli hizmetlerle ilgili kanun maddeleri tarafından belirlenmektedir.
 6. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
 7. Belirli bir Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip'e ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı , Profesyonel veya Sahip'e karşı sorumlu tutulamaz.

§9. Şikayet Bildirim Şekli ve İtiraz/İade Prosedürü

 1. Hizmet Sağlayıcı Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen tüm makul eforu sarfedecektir ve Sitenin çalışmasıyla ilgili problemlerin çözümü ile ilgili destekte bulunacaktır.
 2. Sitede bildirilen görüşlerin güvenilirliğiyle ilgili şikayetler görüşün yanında bulunan "Şikayet Bildir" düğmesi kullanılarak gönderilmektedir.
 3. Diğer uyarılar, şikayetler, öneriler ve hatalar her sayfanın altında bulunan İletişim linki kullanılarak iletilebilmektedir.
 4. Yapılan şikayetlerin cevapları mümkün olan en kısa süre içerisinde Kullanıcının veya Profesyonelin elektronik posta adresine gönderilecektir.
 5. Sitenin çalışmasındaki aksaklıklar, sorunlar ve Siteden verilen hizmetlerle ilgili şikayetler Kullanıcı veya Profesyonel tarafından 14 gün içerisinde şu adrese gönderilebilirler: iletisim@Hepzeka.com
 6. Bu şikayetler gönderildikten sonraki 14 gün içerisinde işleme alınırlar. Eğer bu süre içerisinde bu mümkün olmazsa Hizmet Sağlayıcı bu süre dolmadan önce bu gecikmenin nedenini ve yeni süreyi bildirecektir.
 7. Hizmet Sağlayıcı, şikayet eğer bu Kullanım Şartnamesinin, Kullanım Şartnamesinin eklerinin veya kanunların hükümlerinin bilinmemesine bağlı olarak ortaya çıkmış ise bu şikayeti işleme koymama hakkını saklı tutmaktadır.
 8. Tazminat taleplerinin mahkemelere intikal ettirilmesi, ancak Şikayet/İtiraz/İade prosedürü sonuçsuz kalırsa mümkündür.

§10. Son Hükümler

 1. Hizmet Sağlayıcı Kullanım Şartnamesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce Kullanıcılar ve Profesyoneller, kayıt sırasında verdikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.
 2. Kullanıcı ve Profesyonel, erişim yetkisi bulunmayan, hatalı veya başkasına ait olan elektronik posta adresi vermesi sonucu ortaya çıkacak durumlardan, özelikle de 1. maddede belirtilen bildirimin eline ulaşmamasından kendisi sorumludur.
 3. Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.
 4. Kullanım Şartnamesinin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.
 5. Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.
 6. İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

 

Eticaret – E-İhracat Kullanım Şartnamesi

 1. KULLANIM KOŞULLARI
  www.İstebilen.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.İstebilen.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.
  1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi No: 41 Bayrampaşa - İSTANBUL” adresinde mukim İstebilen PAZARLAMA VE TİCARET (bundan böyle kısaca "HEPZEKA" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “İstebilen” tarafından sağlanmaktadır.
  1.2. "HEPZEKA" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.İstebilen.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "HEPZEKA" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.İstebilen.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
  2. TANIMLAR
  “Portal”: www.İstebilen.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “HEPZEKA”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları.
  “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
  “Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
  “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “HEPZEKA” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “HEPZEKA” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “HEPZEKA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.
  "HEPZEKA Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "HEPZEKA"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.
  “HEPZEKA Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “HEPZEKA” tarafından sunulan uygulamalardır. "HEPZEKA", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
  “İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
  “API”: HEPZEKA tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.
  "HEPZEKA Arayüzü" : HEPZEKA ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "HEPZEKA Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “HEPZEKA”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
  “HEPZEKA Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “HEPZEKA”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır
  3. HEPZEKA HİZMETLERİ
  3.1. "HEPZEKA", "Üye"ler tarafından "HEPZEKA Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "HEPZEKA Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
  3.2. "HEPZEKA", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
  3.3. "HEPZEKA", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
  3.4. "HEPZEKA", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "HEPZEKA", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
  4. HEPZEKA PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “HEPZEKA”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "HEPZEKA Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "HEPZEKA", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “HEPZEKA”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “HEPZEKA”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
  4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "HEPZEKA"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
  4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "HEPZEKA"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
  4.6. "HEPZEKA", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
  4.7. "HEPZEKA", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "HEPZEKA" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. İstebilen.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, HEPZEKA’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
  4.8. HEPZEKA, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının HEPZEKA’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
  4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "HEPZEKA"in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "HEPZEKA’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  4.10. “HEPZEKA”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “HEPZEKA Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “HEPZEKA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “HEPZEKA” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "HEPZEKA’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  4.11. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "HEPZEKA"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “HEPZEKA”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
  4.12. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “HEPZEKA”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.
  5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "HEPZEKA Veritabanı", "HEPZEKA Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "HEPZEKA"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "HEPZEKA"e ait ve/veya "HEPZEKA" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "HEPZEKA" hizmetlerini, "HEPZEKA" bilgilerini ve "HEPZEKA"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "HEPZEKA"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "HEPZEKA" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "HEPZEKA"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
  İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "HEPZEKA" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "HEPZEKA"; "HEPZEKA" hizmetleri, "HEPZEKA" bilgileri, "HEPZEKA" telif haklarına tabi çalışmaları, "HEPZEKA" ticari markaları, "HEPZEKA" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
  6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
  "HEPZEKA", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
  7. MÜCBİR SEBEPLER
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "HEPZEKA"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "HEPZEKA"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
  8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
  İşbu "Kullanım Koşulları" "HEPZEKA" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.